Una bona prevenció per gaudir de salut auditiva

Segons demostren alguns estudis, més del 6% de la població pateix algun tipus de trastorn que li impedeix escoltar amb normalitat.

Aquest percentatge creix fins al 25% si ens centrem en persones de més de 65 anys, col·lectiu que representarà un terç de la població durant els primers anys del present mil·lenni. Per tant, la sordesa és ara un dels principals problemes de salut.

Es recomana fer una revisió de forma periòdica, com a mínim un cop l’any i a partir dels 50 anys també una prova d’audició ( audiometria) en un centre auditiu especialitzat.

La ràpida detecció de la sordesa és molt important. El procés de rehabilitació auditiva millora considerablement quan es detecta la pèrdua d’ audició amb temps, ja que acostuma a ser progressiva. No obstant això, el problema que es troben els centres especialitzats en l’adaptació d’audiòfons, és la falta d’informació dels pacients. La majoria desconeix els últims avenços en el camp de l’audiologia.

Les pròtesis auditives han evolucionat molt durant els darrers anys i ara són més eficaces i més desenvolupades, tècnicament i estèticament. La tecnologia digital s’aplica amb èxit en els audiòfons. “A més d’adaptar-se als diferents ambients sonors de cada moment, els audiòfons digitals permeten mantenir el volum de soroll a un nivell que no resulta molest, elevant els sons de les converses gràcies a un nou sistema de reconeixement del patró de la parla”. Així ho explica Lucas Xirinachs, audioprotesista d’ONACÚSTICA Centres Auditius.

 

Nombrosos estudis científics avalen que les persones amb problemes auditius que utilitzen audiòfons milloren substancialment la seva qualitat de vida:

 • Els usuaris d’audiòfons tenen més seguretat i confiança en si mateixos, millorant la seva autoestima general.
 • Els audiòfons ajuden a reduir el deteriorament de l’ activitat mental vinculada a la discapacitat auditiva.
 • Els audiòfons restitueixen les disfuncions socials, emocionals i comunicatives causades per la discapacitat auditiva.
 • Els usuaris d’audiòfons tornen a prendre part en les activitats en grup i en les relacions familiars

En alguns casos individuals, la persona gran té dificultats per adonar-se i acceptar que necessita usar un audiòfon, malgrat les moltes conseqüències socials que produeix la pèrdua d’ audició sense tractar.

Alguns dels símptomes que poden presentar són:

 • Solen demanar a la gent que repeteixi el que han dit.
 • Posar el volum de la televisió massa alt per als altres.
 • De vegades tenen dificultats per entendre converses telefòniques.
 • Es queixen que les persones murmuren o no parlen prou clar, falta d’intel·ligibilitat.
 • S’han d’esforçar molt per poder entendre una conversa.
 • Tenen problemes per seguir converses on parlen diverses persones alhora.
 • Tenen problemes per entendre quan hi ha soroll de fons.
 • Eviten les conferències i el teatre perquè s’han de concentrar massa per poder comprendre el que es diu.
 • Oien amb freqüència xiulets i sucs a les oïdes ( tinnitus o acúfens )

És fonamental que els mateixos adults, els seus familiars, companys i amics es donin compte de la importància de buscar els indicis que existeix una pèrdua d’ audició, i demanin o animin a rebre un diagnòstic i tractaments adequats perquè aquests poden ajudar-los a millorar la seva audició i la seva sociabilització d’ una forma assossegada.

La xarxa de centres auditius d’ONACÚSTICA, ofereix als seus clients un ampli ventall de serveis amb la finalitat garantir la satisfacció dels seus pacients. Apostem per la prevenció i li oferim la possibilitat de beneficiar-se d’un estudi auditiu sense cap tipus de cost econòmic

Lucas Xirinachs Knörzer – Audioprotesista ONACÚSTICA

 

 

 

X