Símptomes de Pèrdua Auditiva en Adults

La disminució auditiva en adults és una de les causes de canvis de comportament, irritabilitat i falta d’ interès pel món que ens envolta.

Segons els últims estudis realitzats per l’OMS (Organització Mundial de la Salut), a Espanya les persones que pateixen algun tipus de trastorn auditiu s’acosta al milió, de les quals el 72 % tenen més de 65 anys.

És de summa importància solucionar els problemes auditius, ja que aquestes persones són més propenses a patir símptomes depressius, mostrar-se descontents amb la vida i tenir una salut funcional reduïda.

La detecció del problema auditiu és molt important. El procés de rehabilitació auditiva millora considerablement quan es descobreix la pèrdua d’ audició a temps, pel fet que acostuma a ser progressiva i poc perceptible. Una bona prevenció és la millor solució.

Es recomana fer una revisió de forma periòdica, com a mínim un cop l’any i a partir dels 50 anys també una prova d’audició (audiometria) en un centre auditiu especialitzat.

Nombrosos estudis científics avalen que les persones amb problemes auditius que utilitzen audiòfons milloren substancialment la seva qualitat de vida:

 • Els usuaris d’audiòfons tenen més seguretat i confiança en si mateixos, millorant la seva autoestima general.
 • Els audiòfons ajuden a reduir el deteriorament de l’ activitat mental vinculada a la discapacitat auditiva.
 • Els audiòfons restitueixen les disfuncions socials, emocionals i comunicatives causades per la discapacitat auditiva.
 • Els usuaris d’audiòfons tornen a prendre part en les activitats en grup i en les relacions familiars

 

En alguns casos individuals, la persona gran té dificultats per adonar-se i acceptar que necessita usar un audiòfon, malgrat les moltes conseqüències socials que produeix la pèrdua d’ audició sense tractar.

Alguns dels símptomes que poden presentar són:

 • Solen demanar a la gent que repeteixi el que han dit.
 • Posar el volum de la televisió massa alt per als altres.
 • De vegades tenen dificultats per entendre converses telefòniques.
 • Es queixen que les persones murmuren o no parlen prou clar, falta d’intel·ligibilitat.
 • S’han d’esforçar molt per poder entendre una conversa.
 • Tenen problemes per seguir converses on parlen diverses persones alhora.
 • Tenen problemes per entendre quan hi ha soroll de fons.
 • Oien amb freqüència xiulets i sucs a les oïdes ( tinnitus o acúfens )

És fonamental que els mateixos adults, els seus familiars, amics es donin compte de la importància de buscar els indicis que hi ha una pèrdua d’audició, i els animin a rebre un diagnòstic i tractaments adequats.

Lucas Xirinachs – Audioprotesista ONACÚSTICA