Audiologia infantil

En què consisteix?

La audiologia infantil consisteix en l’exploració de l’audició en nens i nadons. És molt important que aquest tipus de proves siguin realitzades per audioprotesistes especialitzats en l’adaptació protètica en nens.

+ 25 Anys d'experiència

ONA–kids amb més de 25 anys d’experiència en Audiologia i Audiopròtesis Pediàtrica, Onacustica compta amb un equip de professionals especialitzats i amb àmplia experiència en Hipoacúsia infantil. A ONA -Kids realitzem totes les proves audiològiques necessàries per a la detecció de la hipoacúsia infantil i l’adaptació protètica.

Com funciona?

La realització de les proves audiomètriques infantils està condicionada per l’edat de l’infant i la capacitat d’atenció, concentració, capacitat motriu, etc.

En funció dels resultats de les proves realitzades a l’infant, i dels resultats obtinguts, el professional de l’audició recomanarà als pares els audiòfons més adequats a la pèrdua auditiva de l’infant i procedirà a la presa d’impressions de l’orella de l’infant per personalitzar el motlle de l’audiòfon.

En l’actualitat es realitzen les proves objectives com són els Potencials Evocats d’Estat Estable i les Otoemissions Acústiques que es duen a terme normalment en els hospitals en el moment del naixement i no és necessària la participació activa de l’infant. Aquestes proves de cribratge Universal ens ajudaran a la detecció d’hipoacúsies neurosensorials.

Proves audiomètriques

Des dels 6 mesos fins als 2 anys i mig

El nen podrà ser explorat mitjançant proves audiomètriques basades en el condicionament davant la presència d’estímuls sonors. Consisteix en condicionar el nen davant la presència d’un estímul sonor, per exemple un ninot que es mourà amb llums de colors, un tren o un cotxe. Jugant amb el nen i distraient, podrem presentar un estímul sonor per veure si el nen ho escolta i fa un gir per buscar el ninot que utilitzem per al condicionament.

img
img

Des dels 2 anys i mig fins als 5

El nen podrà participar de forma més activa, es poden realitzar proves d’exploració mitjançant el joc, en el qual podrem condicionar a l’infant perquè davant la presència d’un estímul sonor, introdueixi una pilota en una galleda. També proves de discriminació verbal en què es presenten paraules a diferents intensitats d’objectes comuns i fàcils per a la seva edat; amb un puzle el nen haurà de col·locar la peça de la figura que li haguem dit, per exemple un paraigua, pilota.

A partir dels 5-6 anys

En general podrem realitzar audiometries a l’igual que en un adult, sent necessari en ocasions diverses sessions a l’igual que a la resta d’etapes anteriors. És important la detecció precoç de qualsevol problema auditiu, per d’aquesta manera estimular acústicament el més aviat possible amb l’adaptació d’audiòfons o implants. La realització d’una adaptació primerenca permetrà un millor desenvolupament sobretot en el llenguatge i una bona integració de l’infant.

img

Signes i símptomes de pèrdua auditiva

Pot ser difícil descobrir l’alteració de l’audició en nens, però com més aviat es descobreixi, millors seran les oportunitats per a la socialitzar-se, comunicar-se, aprendre, acceptar la seva pèrdua d’audició i aprendre a viure amb ella.

La pèrdua d’audició pot identificar-se molt d’hora i algunes vegades immediatament després de néixer. Els nens poden començar a utilitzar audiòfons a una edat molt primerenca.

Símptomes i signes

Hi ha alguns signes que poden indicar als pares que el seu fill pot tenir alguna pèrdua auditiva. El retard o l’absència de la parla és el principal símptoma d’una possible pèrdua d’audició en nens.

El tractament primerenc de la pèrdua d’audició infantil és fonamental per garantir els millors resultats possibles a l’hora de desenvolupar la parla.
És important saber que cada nen es desenvolupa i creix al seu propi ritme. A més, un nen pot patir una pèrdua d’audició lleu, amb uns pocs símptomes lleus, que poden ser difícils de descobrir. Una pèrdua d’audició lleu sempre es descobreix amb una prova d’audició.

Els principals Símptomes que indiquen que el seu fill pot tenir alguna pèrdua auditiva són:

X