Tipus d’ audiòfons

 

Els audiòfons són dispositius electrònics que permeten millorar l’ audició i la parla de les persones amb pèrdua auditiva.

És important i molt recomanable realitzar una consulta prèvia amb l’ otorrinolaringòleg perquè informi i orienti per si hi hagués alguna patologia auditiva, posteriorment l’ audioprotesista és l’ encarregat de realitzar tots els estudis pertinents, per conèixer quin és l’ audiòfon o pròtesi auditiva, que correspon al pacient.

Això dependrà de diversos factors, com ho són: l’ edat, el tipus de patologia auditiva que presenta, el grau de disminució, etc.

Parts d’ un audiòfon

Les parts que componen un audiòfon són:

  • Micròfon: transforma les variacions de pressió acústica, en variacions de corrent elèctric.
  • Amplificador: és la part electrònica de l’ audiòfon. El senyal del micròfon és enviat a l’amplificador, que s’encarrega d’augmentar la seva amplitud.
  • Auricular: és el que transforma les variacions de corrent elèctric amplificat, en variacions de pressió acústica.
  • Pila o bateria: és l’ encarregada de subministrar l’ energia al sistema, perquè aquest funcioni eficaçment.

 

Tenint en compte el factor d’ amplificació, podem distingir entre:

  1. Lineal: És el que té un factor d’amplificació constant. Se sol utilitzar en les sordes de transmissió.
  2. No lineal: És el que té un factor d’ amplificació variable, en funció dels nivells de pressió acústica d’ entrada. Se sol utilitzar en les sordes de percepció.

Segons la seva forma i mesura, entre:

a) Convencional o de cordó: L’ auricular està a part i es connecta per mitjà d’ un cable. S’utilitza per a tot tipus de sordes de percepció, transmissió i mixta i per a tots els graus de sordesa: DAL (deficiència auditiva lleugera) DAM (Deficiència auditiva mitjana), DAS (deficiència auditiva severa) i DAP (deficiència auditiva profunda). Es reserva per a les sordes de transmissió, el nen/a que tingui la via òssia bé, se li col·loca un vibrador a la mastoides i escoltarà bé. És útil per a les persones grans, que presentin problemes de motricitat fina i que no puguin manipular un audiòfon petit. Avui dia no s’utilitza ja que la tecnologia ens permet aplicar solucions més pràctiques i còmodes.

b) Retroauricular: Com el seu nom ho indica va col·locat darrere del pavelló auditiu, és el més utilitzat en adaptacions protèsiques infantils, en un 95% dels casos. S’ utilitza per a sordes perceptives i mixtes i per a tots els graus de sordesa: DAL, DAM, DAS, DAP. Es connecta a l’ oïda per mitjà d’ un adaptador anatòmic o motlle.

c) Rite, Rie: Va col·locat darrere del pavelló auditiu amb l’ auricular inserit a l’ inici del conducte auditiu mitjançant un cable molt fi. Avui dia és el sistema més utilitzat en general utilitzat per a gairebé totes les adaptacions protèsiques. S’ utilitza per a sordes perceptives i mixtes i per a tots els graus de sordesa: DAL, DAM, DAS, DAP. Millora tant l’ estètica dels retroauriculars i dels intrauriculars com la comoditat d’ utilització general en comparació als tipus d’ audiòfons actuals

d) Intrauricular: l’embolcall de l’audiòfon està realitzat a la mida de l’oïda del pacient (oïdes petites no és possible aquest tipus d’audiòfon). Limitació anatòmica. No és aconsellable per a nens/es petits/es. Serveix per a les sordes perceptives i mixtes i quant al grau de sordesa per a DAL, DAM i DAS. Va ubicat a l’auricular del pavelló.

e) Intracanal: com el seu nom indica va col·locat dins del C.A.E. (conducte auditiu extern). La carcassa està feta a mida del pacient i té una gran limitació anatòmica (no s’utilitza en oïdes petites, no indicada per a nens/es petits). Serveix per a tot tipus de sordes perceptiva i mixta i graus DAL i DAM.

f) C.i.c: És igual que l’ audiòfon intracanal, només amb la diferència que està ubicat dins del conducte auditiu extern, en la part més interna.

g) Ulleres auditiva: igual que el convencional o de cordó. És una ulleres amb una adaptació CROS, situada a la patilla de la mateixa. En la de l’oïda que no escolta es col·loca el micròfon i en la de l’oïda bona l’amplificador i l’auricular.

 

Els audiòfons són aparells que estan electrònicament formats per diversos components encarregats de la recepció, processament i emissió del senyal acústic a l’ interior de l’ oïda.