Oticon BrainHearing

Escoltar és pensar

Escoltem amb el cervell, no amb les oïdes. L’audició, i sobretot la intel·ligibilitat de la parla, és un procés cognitiu i no mecànic.

Les oïdes reben el so i l’envien al cervell, que el processa i transmet el significat. Quan falten sons, el cervell intenta cobrir els buits en un procés que sol ser difícil i esgotador. Escoltar bé no és qüestió que els sons siguin prou alt, sinó d’ajudar el cervell a entendre els sons que oi. Per això hem passat d’una estratègia centrada en l’oïda a una altra centrat en el cervell.

Això és el que BrainHearing farà per vostè

Amb BrainHearing, els sons de la seva vida tindran més sentit.
La filosofia BrainHearing consisteix a ajudar el seu cervell, proporcionant-li les condicions necessàries per extreure significat del so, en lloc de sobrecarregar-lo augmentant el volum. D’aquesta manera es redueix l’esforç del cervell (la càrrega cognitiva) i el cansament. També s’ obté un entorn sonor més natural en lloc d’ amplificar una única font de so.

BrainHearing: Com marcar la diferència amb els nens

Per desenvolupar les habilitats del llenguatge oral, el seu fill ha d’ accedir al major espectre possible de sons de la parla i al senyal auditiu més complet i clar. La potent tecnologia BrainHearing per a nens, utilitzada en els audiòfons Sensei i Sensei Super Power d’Oticon, afavoreix el desenvolupament d’una àmplia gamma d’habilitats cognitives en nens amb pèrdua auditiva.

La tecnologia BrainHearing d’Oticon ofereix un processament del so adequat a les necessitats de l’infant en cada fase del seu desenvolupament. A mesura que les habilitats comunicatives del seu fill millorin, el progrés pot afectar positivament moltes àrees de la seva vida com el rendiment escolar, les seves relacions socials i fins i tot la seva autoestima.

  /> <h2>Com transforma BrainHearing la forma d'escoltar</h2> <p class=Quan el so entra a l’oïda i arriba al cervell, aquest porta a terme quatre funcions bàsiques per donar-li sentit.
BrainHearing està dissenyat per ajudar el cervell en aquest procés: orientar-se segons la posició dels sons utilitzant totes dues oïdes, separar les fonts de so, enfocar l’important, reconèixer el que és cada so i interpretar-lo. Tot això succeeix de forma simultània al cervell.

La tecnologia BrainHearing ajuda el cervell a transformar els sons de la seva vida en significat, conservant el context. BrainHearing compta amb una sèrie de funcions entre les quals destaquen: So Espacial, Speech Guard, Free Focus i YouMatic.

X