Tinc vertigen, a què pot ser?

Les causes possibles del vertigen són:

• Problemes de l’oïda. L’ oïda és l’ òrgan que controla l’ equilibri. Moltes disfuncions de l’ oïda produeixen alteracions en el líquid de l’ oïda interna que alteren el sentit de l’ equilibri. Entre ella, la més important és la malaltia de Mèniere, però pot donar-se també per altres, com tumors en el nervi auditiu, lesions a l’interior de l’oïda, infeccions de l’oïda, inflamacions de l’oïda, etc.

• Altres malalties: Una circulació deficient produïda per la poca elasticitat dels vasos sanguinis (Arteriosclerosi), problemes cardíacs amb presència d’arrítmies, traumatismes cranials, alteracions nervioses, problemes d’hipertensió o hipotensió, anèmia, esclerosi múltiple, etc. poden manifestar-se en forma de vertigen.

• Problemes digestius: Les males digestions o les al·lèrgies als aliments produeixen malestar amb sensacions de vòmits i vertigen.

• Hipoglucèmia: Un nivell baix de sucre pot comportar els mateixos símptomes.

• L’alcohol, el cafè, el tabac, així com altres medicaments (antidepressius, sedants, o anticonceptius, per exemple) afavoreixen l’aparició del vertigen.

Tractament

Entre els consells principals per evitar o fer més poruc el vertigen esmentaríem els següents:

• Canviar els hàbits alimentaris: La substitució d’una alimentació rica en greixos saturats que produeixen colesterol per una altra en la qual abundin els aliments naturals vegetals millora la circulació tant en l’oïda com en el cervell, la qual cosa comporta una millora en el tractament del vertigen o preveu la seva aparició. Tampoc és convenient abusar de la sal.

• Controlar els moviments: Certs canvis de posició poden produir vertigen momentanis, coneguts com a vertigen de postura. Cal fer moviments suaus per prevenir-los. Els exercicis de concentració i fixació de la vista en un punt concret són una bona manera d’ entrenar la ment i evitar la inestabilitat.

• Evitar els exercicis violents: Una activitat física violenta pot ser contraproduent per a la salut de l’oïda, manifestant-se en forma de vertigen. D’ altra banda un exercici moderat millora la circulació i l’ afavoreix.

En cas de repetir-se els símptomes anteriorment esmentats d’ una manera habitual s’ aconsella una visita al metge perquè diagnostiqui la seva naturalesa, especialment perquè aquestes manifestacions poden ser símptoma d’ alguna malaltia més seriosa.

Tractaments alternatius

S’ha comprovat com l’adopció de certs tractaments alternatius, com el ioga o la reflexoteràpia, milloren l’estat dels malalts.

X