Com Amplifica un audiòfon Digital

La tecnologia en el sector de l’ audiologia s’ ha millorat molt en els darrers anys avui dia els audiòfons digitals ajuden a entendre millor en les diverses situacions sonores en les quals estem exposat.

Els audiòfons Digitals avui dia són capaços de comparar diversos tipus de sons, sobretot parlem del soroll respecte a la paraula, considerant el soroll com un so residual i la paraula com un so modular i harmònic.

Podem explicar el funcionament dels audiòfons digitals, per nivells sonors, canals o particions freqüències.

0-30 dB el considerem com el primer nivell sonor, equival als sons suaus, com el ventilador d’ un ordinador, el lliscament d’ un llapis sobre un paper, etc

30 a 45/50 dB el considerem com el segon nivell sonor, equival al nivell d’amplificació de la veu humana sense forçar-la o elevar-la.

45/50 dB a 80/90dB el considerem com el tercer nivell sonor, equival als sons forts o elevats.

80/90dB a 120/130dB el considerem com el quart nivell sonor, els audiòfons es limiten segons el llindar de sensibilitat màxima de percepció del so. Un audiòfon a més d’ amplificar el so ha de protegir l’ oïda per no perjudicar-lo. És un producte mèdic que ha passat pel departament d’autorització de Sanitat.

D’altra banda tenim els canals. Una oïda humana sa és capaç d’ identificar freqüències des de 125 HZ fins a 12000Hz, tenint en compte que l’ ample de banda frecuèncial on hi ha la màxima informació de la veu humana correspon a les freqüències que van des dels 250 Hz fins a 6000Hz. Per tant els canals són les particions per freqüències des dels 125Hz fins a 12000Hz.

X