Com aprenen els nens sords a llegir

Els nens sords fan servir un mètode particular per aprendre a llegir correctament

Les tècniques amb què aprenen els nens sords a llegir són essencials per a la seva educació. El desenvolupament del llenguatge és summament important en el noi amb dificultats auditives i és imprescindible per als seus educadors conèixer aquestes metodologies per ajudar-los en el seu aprenentatge.

Les persones aprendre a llegir a partir d’ una llengua oral que ja té forma auditiva i és així que s’ associen les formes impreses a les pàgines amb paraules, sons o representacions mentals. D’aquesta manera, ja se sap com és que sona la paraula que s’està llegint i què és el que significa.

Les persones sordes en canvi, no tenen aquesta base i és el que en la majoria dels casos ocasiona problemes seriosos en l’aprenentatge lector.

Aquella gent que treballa amb persones sordes ha d’aprendre com llegir-los, a més de tenir amplis coneixements sobre com funcionen els llenguatges de senyes i la llengua escrita.

L’educador lector ha de conèixer el contingut del text i després el narrarà en llenguatge de senyes. Mostrarà les imatges de què disposi i també el contingut escrit perquè els infants sords puguin fer l’associació de text/imatge.

És molt important que aquesta activitat d’aprenentatge es realitzi regularment abans que l’infant entri al Si el jove amb problemes auditius no ha fet aquest tipus d’ experiències prèvies en el moment d’ ingressar a un centre educatiu, li resultarà immensament més difícil tot el que pugui aprendre.

Consells per ensenyar els nens sords a llegir

És molt important que l’ infant sord tingui accés a la llengua escrita perquè pugui desenvolupar la relació paraula-significat. I això és possible aconseguir-ho mitjançant l’ escriptura, ja que la llengua auditiva no és significativa per a ells. El nen sord endivina el que hi ha en la llengua escrita, és a dir, “llegeix imatges“.

És també necessari que, quan el nen sord comenci a llegir un llibre, ho faci amb un mestre o professor que li pugui traduir el que veu al llenguatge de senyes.

Els nens amb problemes auditius han de tenir les mateixes experiències que els altres menuts. Les paraules aïllades del context no tindran cap significat per a ells si no s’acompanyen amb experiències concretes com veure, oler, provar o sentir.

Aquestes experiències són també importants en els nens que no tenen problemes auditius, però ho són més encara per als nois que han nascut amb problemes d’ audició, i és mitjançant elles que aprenen els nens sords a llegir.

Font: Ok Diario

X