Aerolitis i les oïdes a l’avió

Si vostè ha viatjat amb avió, és molt probable que hagi notat problemes en les seves oïdes. L’ aerotitis o dolor d’ oïdes i el soroll en cabina són els principals riscos per a les oïdes durant el vol.

Què és l’aerotitis?

Durant l’ enlairament i aterratge, es produeixen canvis bruscos de pressió atmosfèrica a la cabina de l’ avió. Durant l’ascens disminueix la pressió atmosfèrica, i durant el descens augmenta. Aquests canvis de pressió només es compensaran a través d’ una trompa d’ Eustaquio permeable.

En algunes persones, la trompa d’Eustaquio té dificultats per compensar correctament les pressions de l’oïda mitjana, provocant-los un intens dolor en les oïdes (aerotitis) i fins i tot pèrdua d’audició temporal.
En el millor dels casos, només notaran una lleu pressió o taponament, semblant a la que es nota quan ens submergim sota l’aigua.

Què li passa a les nostres oïdes?

Quan es produeix la diferència de pressió de l’ aire de la cabina de l’ avió i l’ espai de l’ oïda mitjana, aquest s’ inflama de manera aguda, produint l’ aerotitis.

Quan es produeixen canvis de pressió atmosfèrica, la pressió de l’oïda mitjana (allotjat entre el timpà i l’oïda interna) s’iguala amb la de l’ambient mitjançant l’obertura de les trompes d’Eustaquio, que és un conducte que connecta el nas amb l’oïda.

En ocasions succeeix que les nostres oïdes no són capaces d’equilibrar aquests canvis tan ràpidament com caldria.

Es pot prevenir l’aerotitis?

Hi ha factors que predisposen que les trompes d’Eustaquio tinguin més dificultats per compensar els canvis de pressió i patir aerotitis.

Haver tingut una infecció d’oïda prèvia, tenir al·lèrgia o estar congestionat. Si té una infecció respiratòria, és recomanable evitar volar, ja que la mucositat obstrueix la trompa d’Eustaquio.

Per afavorir el funcionament de la trompa d’ Eustaquio durant l’ enlairament i l’ aterratge podem recórrer a:

Obrir i tancar la mandíbula, bostejar, de forma alternativa mascar xiclets, xuclar caramels, o beure aigua que van a generar major segregació de saliva obligant-lo a tragar. En els nadons és molt útil que xutin el xumet o mamen durant l’enlairament i aterratge per evitar els canvis bruscos de pressió.

Maniobra de Valsalva: durant els ascensos i descensos la persona ha de tancar les fosses nasals fent-hi pinça amb els dits, mantenir la boca tancada i tractar de bufar suaument pel nas. Amb aquesta tècnica empenyrà l’aire per les trompes d’Eustaquio cap al timpà, notant com es destapen les seves oïdes.

Aerosols nasals: només en casos molt necessaris i sempre sota prescripció mèdica es pot fer servir algun descongestionant nasal durant el vol.

X