Tipus d'audiòfons

ONAcústica li ofereix una àmplia selecció d´audiòfons de qualitat. Escollir un model o altre dependrà de diferents factors. El nostre estil de vida és un aspecte molt important en el moment de triar l´ audiòfon. Els tècnics Audioprotesistes d ´ONAcústica l´ajudaran a escollir el millor audiòfon valorant elements com el grau de pèrdua auditiva, les seves preferències estètiques , la mida i la forma del audiòfon i la morfología del conducte auditiu.

El professional d´ONAcústica farà una valoració de tots aquests factors quan li recomani l´audiòfon més adequat.

Els estils d´Audiòfons són:

RETROAURICULARS

Audiòfons adaptats darrere del pavelló auditiu. S ´utilitzen per a tot tipus de pèrdues. Es divideixen en dos grans grups

Retroauricular (BTE)

 • Col.locat darrere del pavelló auditiu.
 • Adaptació amb un motlle anatòmic dins del conducte auditiu.
 • El tub de conexió entre el motlle i el audiòfon pot ser prim o gruix en funció de la pèrdua auditiva.
 • Audiòfons per a pèrdues auditives severes i profundes.

Auricular al canal (RIC / RITE)

 • Col.locat discretament darrere del pavelló auditiu.
 • L´auricular es troba dins del conducte auditiu, sent el cable d ´unió amb el audiòfon pràcticament invisible.
 • Està recomanat per pràcticament tots els tipus de pèrdues auditives, perque la potència es pot augmentar canviant l ´auricular.

INTRACANALS

Audiòfons fabricats a mida que es posen dins del conducte auditiu. Per pèrdues auditives de lleus a severes. En funció de la mida es divideixen en dos grups:

ITC/HS

 • Col.locat en el conducte auditiu extern i part del pavelló auricular.
 • Possibilitat de connectivitat.
 • Per pèrdues auditives de lleus a severes.

CIC/IIC

 • Col.locat completament dins del conducte auditiu de forma que és pràcticament invisible.
 • Degut a la seva petita mida , aquest model d´audiòfon no té possibilitat de connectivitat.
 • No està recomanat per pèrdues auditives severes.

ULLERES AUDITIVES

Dispositiu de transmissió òssia. El vibrador ubicat en el extrem de la varetes es col.loca amb contacte directe amb el os mastoides, situat darrere del pavelló auditiu. S´utilitzen per pèrdues auditives de transmissió de lleu a moderada.