Els tinnitus o acúfens

QUÈ SÓN ELS ACÚFENS?

Els acúfens o tinnitus són la percepció de brunzits a les oïdes, o altres sons al cap, en absència de sorolls o sons externs. És a dir, els acúfens són una experiència subjectiva, només es poden percebre per la persona afectada.

El tinnitus és un símptoma molest l’origen del qual no sempre és auditiu. No és una malaltia ni una síndrome. S’ha de considerar com un símptoma.

L’aparició d’un acufen pot estar relacionat amb diversos problemes d’oïda. Poden aparèixer per una exposició a sons molt forts, infeccions de l’oïda mitjana, tumors en el nervi auditiu, entre altres possibilitats. Una de les més freqüents és l’exposició a sorolls alts durant el treball (músics, pilots, fusters, ..)

Es calcula que aproximadament un 10% de la població pateix tinnitus.

TÉ CURA EL MEU ACUFEN?

L’acufen no és una malaltia, és un símptoma. Això vol dir que es poden prendre certes mesures que alleugin la seva presència. En la majoria dels casos hi ha associada una pèrdua auditiva. Per exemple, aquelles persones que han estat exposades a un soroll excessiu, probablement tinguin una pèrdua auditiva en les freqüències més altes. En alguns casos pot donar-se l’acufen sense pèrdua auditiva, per tant, és important dur a terme un examen audiomètric.

L’ acufen pot ser el símptoma d’un desordre molt més seriós. És important determinar la causa abans de tractar-lo. Si vostè pateix acúfens, li recomanem que es dirigeixi a un metge especialista (otorinolaringòleg) el més aviat possible.

El tinnitus no interfereix en la seva audició, però sí afecta a la seva capacitat d’atenció.

Per a la majoria de les persones amb acúfens, aquest no és una cosa molt angoixant. No obstant això, quan es dóna de forma severa, l’acufen pot durar diversos anys i pot causar pèrdua de concentració, problemes de la son i estrès.

La teràpia més utilitzada per tractar el Tinnitus és la Teràpia de Reentrenament o habituació (TRT), amb generadors de so o audiòfons.